Despre sărindare

1391267299farro-3Sărindarul este rânduiala de pomenire a mortilor sau a viilor la patruzeci de Sfinte Liturghii succesive. În lb. greacă „sărindar” inseamnă patruzeci (σαραντάρι).
Preotul  pomeneşte sărindarele la 40 de Proscomidii săvarşite duminica, in sărbatori si in alte zile,  scoţând pe Sfantul Disc miride (părticele din prescurile aduse la altar) pentru vii – respectiv pentru adormiţi – dupa cum este intocmit pomelnicul.
Sărindarul este de doua feluri: sărindarul de obşte si sărindarul individual.
Sărindarul individual este dat de creştini din proprie iniţiativă, fie pentru pomenirea unor adormiţi, fie pentru vii, pentru a cere de la Dumnezeu iertare şi dezlegare de păcate.
Sărindarul de obste se săvarşeste de către preot timp de 40 de Liturghii neintrerupt in cinstea unui eveniment cum ar fi: sfinţirea bisericii, hirotonie etc. Pe pomelnice este scris atunci numele celuor care au contribuit la (re)facerea bisericii, fântânii etc.
Sărindarele se pot da în principiu oricând, dar mai ales în perioadele liturgice mai importante, ca de exemplu la începutul Postului Mare sau oricând Sfânta Liturghie se săvârşeşte mai des sau zilnic. Tot din acest motiv, unii credincioşi preferă să dea sărindarele la bisericile mănăstireşti, unde Sfânta Liturghie se săvârşeşte des.
Credinciosul care doreşte să se săvârşească această pomenire la patruzeci de Liturghii succesive aduce la biserică în primul rând un pomelnic cu numele celui sau ale celor care doreşte să fie pomeniţi; mai aduce şi toate cele necesare pentru săvârşirea celor patruzeci de Sfinte Liturghii: prescuri, vin, untdelemn pentru candele, lumânări şi tămâie.
În unele locuri se obişnuieşte să se aducă şi diferite prinoase (ofrande) precum făină, grâu, zahăr, mirodenii şi alte lucruri necesare pregătirii colivelor şi, poate (în cazul făinei) a prescurilor pentru Liturghiile din zilele sau săptămânile următoare; uneori, la sfârşitul celor patruzeci de Liturghii, credincioşii iau făina acasă şi fac din ea nişte pâinici sau prescuri pe care le consumă întreaga familie. Acestea sunt considerate binecuvântate.
Sărindarele pentru cei morţi sunt pomenite în posturi la Sfânta Litrghie şi la slujba litiei pentru cei adormiţi – zilnic. În toate sâmbetele Postului Mare Biserica face pomenire specială pentru cei adormiţi săvârşind slujba Liturghiei şi a Parastasului .
Dezlegarea sărindarelor –  este ziua în care se împlinesc cele 40 de zile de pomenire, şi se celebrează prin slujirea celei de-a 40-a Litrughii şi a Parastasului. În Postul Mare dezlegarea sărindarelor se face în Sâmbăta Floriilor.
 
La sărindarele pentru morţi (adormiţi)
Astfel, dacă pomenirea s-a făcut pentru morţi, împreună cu ultima Liturghie se face slujba parastasului. În unele locuri unde se obişnuieşte să se facă pomenirea şi la mormânt, preotul mai poate săvârşi la mormânt rânduiala Panihidei.
Dacă cei care săvârşesc pomenirea doresc să dea atunci şi diferite lucruri de pomană (masă, pat, haine, vase sau mâncare), preotul se poate duce la casa celui care săvârşeşte pomenirea: acolo face mai întâi slujba sfinţirii mici a apei, apoi rânduiala Panihidei. Tămâiază toate lucrurile care urmează să fie date de pomană. Înainte de otpust, care marchează încheierea slujbei, preotul citeşte din Molitfelnic rugăciunea pentru împărţirea hainelor şi a celorlalte obiecte; după otpust le stropeşte cu apă sfinţită, apoi se dau se cântă “Veşnica pomenire…” pentru cel adormit, apoi încheie cu „Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri…”.
 
La sărindarele pentru vii şi adormiţi
Dacă sărindarul se face atât pentru vii, cât şi pentru adormiţi, la slujba de acasă, după Panihidă şi „Veşnica pomenire…”, slujba nu se încheie, ci preotul dă iarăşi binecuvântarea, apoi se rostesc rugăciunile începătoare ectenia întreită pentru vii, unde se pomenesc numele celor ce au săvârşit pomenirea, apoi otpustul mic, „Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit…” şi încheierea amintită mai sus, după care binecuvintează masa.
 
Despre folosul sărindarelor
Sărindarele sunt de mare trebuinţă pentru suflet. Pentru acei creştini care au făcut aceste sărindare, ele înlocuiesc pomelnicele si soroacele, care ar trebui să ni se faca după înmormântare, în caz că nu are cine să ni le facă. Mai ales sunt asiguraţi cei care iau parte şi la Liturghie. Aşadar, prin sărindare ne pregătim sufletele cât suntem in viaţă, şi putem sa mai facem ceva pentru suflet.
subsol

Revista Dimitrios, partea a treia (nr.20)

dimitrios-4

Ce este un canon?

portret-pr-silviu-tudoseCuvântul „canon“ este foarte des întrebuinţat în limbajul bisericesc, cu diferite sensuri. În imnografie, el este o înlănţuire de cântări, compuse după anumite reguli, în ceea ce priveşte numărul şi măsura lor, alcătuind un întreg de sine stătător, folosit ca atare în cult. Forma desăvârşită a acestui gen de creaţie imnografică este alcătuită din nouă grupuri de cântări. Numărul a fost inspirat de cele nouă cântări pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură (cum ar fi cântarea lui Moise, a lui Isaia sau cântarea Sfintei Fecioare Maria, din cap. I al Evangheliei după Luca), care erau folosite în cultul Bisericii primelor veacuri. Totodată, aminteşte şi de cele nouă cete îngereşti. În majoritatea canoanelor, cea de a doua lipseşte, fiind chip al cetei îngerilor căzuţi.

Se deosebeşte Canonul cel Mare, al Sfântului Andrei Criteanul, de celelalte creaţii liturgice de acelaşi gen?

Canonul Sfântului Andrei Criteanul reprezintă forma desăvârşită a acestui gen de creaţie imnografică. El se impune nu numai prin mărimea sa (peste 250 de tropare), ci mai ales prin adâncimea şi frumuseţea modului de a exprima pocăinţa. Sfântul Andrei Criteanul a reuşit să adune la un loc nenumărate imagini ale pocăinţei din Sfânta Scriptură, de la căderea lui Adam din rai şi până la Învierea Mântuitorului, identificându-se cu ele şi îndemnându-ne şi pe noi să facem acelaşi lucru. Fiecare eveniment evocat este prezentat şi ca realitate a vieţii mele, oferindu-mi ocazia să conştientizez păcatul, să mă pocăiesc şi să nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu.

Acomodarea cu împărăţia veşnică

Pentru unii, slujba Canonului celui Mare este lungă şi, poate, plictisitoare. De ce se întâmplă acest lucru?

Dacă simţim acest lucru, este o dovadă evidentă a faptului că nu ne mai hrănim credinţa din Sfânta Scriptură. Ne plictisim dacă ascultăm cântându-se sau citindu-se despre persoane sau evenimente despre care nu ştim aproape nimic. Slujba Canonului este o provocare pentru fiecare dintre noi de a redescoperi Sfânta Scriptură şi, mai ales, de a încerca să trăim aşa cum ne îndeamnă ea.

Ar trebui să ne dăm seama că acum, în prima săptămână a Postului, Biserica ne oferă o atmosferă diferită de ceea ce trăim de obicei. Venind din agitaţia vieţii noastre de zi cu zi şi intrând la o slujbă a Pavecerniţei mari, unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul, descoperim o atmosferă liniştită, o cântare domoală, cu lumină puţină, cu „Doamne miluieşte“, repetat parcă la nesfârşit, cu rugăciuni, cum este cea a Sfântului Efrem Sirul, pe care nu le poţi asculta indiferent. Este, dintr-o dată, altceva. De fapt, acesta este rostul postului şi al slujbelor sale: să ne ajute să devenim altceva, să devenim fiinţe pascale, adică să „trecem“ de la „omul cel vechi“ la „omul cel nou“. Şi dacă această atmosferă ne plictiseşte, nu este vina Bisericii. Ea este, de fapt, chip al împărăţiei lui Dumnezeu, în care lauda Lui este veşnică. Iar slujbele nu fac altceva decât să ne facă să pregustăm din frumuseţea Împărăţiei şi să ne obişnuim cu ea.

Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cretei

Autorul Canonului celui Mare este Sfântul Andrei Criteanul sau Cretanul. S-a născut în Damasc, în jurul anului 660, într-o familie creştină care i-a oferit o educaţie aleasă. Tradiţia spune că a fost mut până la vârsta de şapte ani, când, adus de părinţi într-o biserică din Ierusalim şi primind Sfintele Taine, a început să vorbească. După moartea părinţilor, s-a călugărit la Mănăstirea „Sfântul Sava“ din Ierusalim. A ajuns secretar al patriahului Ierusalimului. A fost trimis, în 685, la Constantinopol, pentru a semna actele Sinodului al VI-lea Ecumenic, care condamnase, în 681, erezia monotelită (monoteliţii învăţau că în persoana Mântuitorului Hristos există numai voinţa dumnezeiască, nu şi cea omenească).

Nu s-a mai întors la Ierusalim. Rămas în capitala imperiului, a fost hirotonit diacon, primind însărcinarea de a conduce un orfelinat şi o casă pentru bătrâni. S-a remarcat, aşa după cum spun biografii săi, prin „predica faptei şi cateheza înţelepciunii“.

În preajma anului 712, a fost ales arhiepiscop al Gortynei, în insula Creta. De aici, numele sub care e cunoscut şi acum: Cretanul sau Criteanul. Deşi semnase actele Sinodului al VI-lea Ecumenic, cedând presiunilor împăratului Filip Bardanes (711-713), a primit învăţătura monotelită. În scurt timp însă, s-a dezis de aceasta şi a revenit la învăţătura Bisericii. Cunoscând din propria trăire căderea, îndepărtarea de Dumnezeu, a cunoscut apoi şi adâncul pocăinţei, pentru care motiv a şi fost numit „mistagog al tainei pocăinţei“.

A trecut la Domnul în anul 740, în oraşul Ieriso din insula Mitilina (Lesbos), pe când se întorcea dintr-o călătorie făcută la Constantinopol. Este înmormântat în cea mai veche biserică din oraş.

În afara operei sale clasice – Canonul -, Sfântul Andrei a mai scris predici despre Maica Domnului, canoane la Buna Vestire, la învierea lui Lazăr, la Duminica mironosiţelor, la zămislirea Sfintei Ana, precum şi un mic poem în care îşi exprimă adeziunea faţă de hotărârile Sinodului al VI-lea Ecumenic.

ziarullumina.ro/canonul-sfantului-andrei-criteanul-pocainta-si-acomodare-cu-imparatia-lui-dumnezeu-60599.html

subsol

Revista Dimitrios, partea a doua (nr.20)

dimitrios-3

sf-andrei-criteanulDragii noștri cititori, în pregătirea pentru sfânta noapte a Învierii Domnului, când preoții și episcopii, în sunet de sărbătoare, vor păşi printre Uşile Împărăteşti și vor chema credincioșii să primească Lumina, trebuie să trecem cu folos perioada Postului Mare. O perioadă deosebit de frumoasă, dar cu multe strâmtorări şi ispite, menită să ne ofere multe bucurii și împliniri duhovniceşti. Acum suntem chemaţi să aprindem în noi virtuțile, adevărate făclii pe calea mântuirii noastre. Acum, în inimă se nasc sau renasc sentimente nobile ca blândețea, mila, nădejdea, dreptatea etc., care prin post curat și rugăciune smerită, aprind sfințenia.

Dar, ce trebuie să facem în acest post și cum trebuie să îl parcurgem, ca la sfârșitul lui să simțim și să trăim Învierea Domnului asemenea sfinților? Trebuie să privim viața duhovnicească ca pe o salvare veșnică și să dăm întâietate, în timpul nostru, perioadei de rugăciune, dialogului cu Dumnezeu. Pentru acest lucru, intrăm în post pășind spre Cel ce ne mântuiește, urcând treaptă cu treaptă. Și primul pas în acest început bun al nostru este participarea, în primele 4 zile ale Postului, la slujba Canonului cel Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul.

Când eram în primul an de seminar, am participat la această slujbă şi îmi amintesc foarte bine atmosfera de pocăință din timpul canonului. Intonarea cântărilor părintelui spiritual, vocile colegilor mai mari, lumina stinsă din paraclis, lumânările aprinse, lacrimile părinților profesori și ale unor colegi, cântarea în același timp a imnului „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”, m-au responsabilizat mai mult decât sfaturile duhovnicului, părinților, bunicilor sau ale unor monahi pe care îi întâlnisem până în acele momente. Când am repetat cu toţii, în dimineața acelei zile în clasă, de mai multe ori această cântare, a sunat frumos. Dar noaptea în paraclis, după o zi de post aspru, când am cântat alături de aproximativ 400 de glasuri, a sunat dumnezeiește. Era ceva ce nu pot descrie în cuvinte. A fost un sentiment înălțător atât de puternic, încât lacrimile de pe fețele noastre erau semnul unei bucurii lăuntrice de nedescris.

A fost pentru prima dată când nu mă puteam abține de la o cântare . Nu știam exact de ce simțeam puternic nevoia să îi cer și eu lui Dumnezeu să mă ierte și să mă miluiască. De atunci, pentru mine, Canonul cel Mare este o slujbă pe care mereu o aștept cu drag. Aceste prime zile din Post trebuie să fie experiate doar în biserică. Mare este Canonul, dar mari ne va face și pe noi în lupta cu ispitele. După prima slujbă a Canonului, i-am mulțumit Domnului că a rânduit ca anul acela să mă număr și eu printre colegii care se bucură în acest mod de prima zi de post.

Canonul cel Mare este o capodoperă literară, liturgică şi spirituală scrisă de Sfântul Andrei în secolul al VII-lea. El a fost episcop în Creta și este considerat cel dintâi autor al canoanelor liturgice. Având o viață aleasă a reușit să alcătuiască slujba Canonului, imn liturgic alcătuit din 9 cântări bogate împărțite în peste 250 de stihiri. Sfântul a dorit ca noi să vedem în post o perioadă de reflecție duhovnicească. Acum postul e privit de cei mai mulți dintre credincioși ca fiind o perioadă în care „trebuie” să ne împărtășim. E acel „o dată pe an” care trebuie bifat. Sau acel cuvânt: “postesc prima săptămână și ultima și m-am împărtășit”. Și?!

În Canon ni se descoperă sensul adevărat al postului. Părintele Alexandru Schmemann afirma că „este important să vedem adevărata idee a Postului Mare. Și Canonul cel Mare ne ajută să vedem postul ca o călătorie duhovnicească al cărei scop este să ne treacă dintr-o stare spirituală în alta”. Într-adevăr, prin îndemnul la plângere și pocăință, imnele ne invită la meditație, rugăciune, smerenie, fapte bune şi alte daruri bineplăcute lui Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă toți românii ar veni la slujba Canonului, răspunzând astfel chemării preotului, Sfântului Andrei şi harului Sfântului Duh! Cum s-ar auzi, oare, în văzduh, dacă în cele 4 zile de post cele peste 20 de milioane de români ar cânta toţi deodată „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”? Am fi precum îngerii. De aceea, vă îndemnăm să veniți la cele 4 zile de canon! Atât eu, cât și Părintele Mihai, de asemenea şi cântăreții şi paracliserii. Ne vom strădui ca, prin slujirea noastră, să vă însuflăm profunzimea acestor clipe sfinte, iar dumneavoastră să puneți, astfel, început bun Sfântului și Marelui Post. Acum este momentul să ne venim în fire asemenea fiului risipitor și să ne întoarcem către Părintele Ceresc, strigând din adâncul sufletului ca vameșul: „Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”.

subsol

Revista Dimitrios, prima parte (nr.20)

dimitrios-2

Parcă mai ieri a fost Crăciunul şi, iată!, acum începem Postul Paştelui. Mi se părea amuzantă bunica maternă atunci când, în prag de Crăciun, spunea: „a venit Crăciunul, acum vine şi Paştele şi, gata, anul!”. O vreme am crezut că timpul bătrânilor curge mai repede, că percep timpul rămas al vieţii printre două jaloane-sărbători. Fără doar şi poate, despre relativitate, inclusiv a timpului au vorbit şi alţii, într-un mod magistral. Astăzi nu e un secret faptul că, pentru un depresiv, timpul dintre Crăciun şi ziua de prăznuire a Sfântului Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan poate fi o eternitate, iar pentru un om extrem de ocupat sau preocupat, Revelionul, mărţişorul şi mielul de Paşti să treacă neobservate şi doar bifate inconştient, uneori, în agenda sa.

Îmi spunea un psiholog deunăzi că viaţa omului este determinată de datul genetic şi de viitorul său. Nu am căzut de acord în această privinţă, recunoscând ca stranie o ecuaţie în care prezentul nu îşi face loc. „Pentru că cine trăieşte prezentul repară trecutul şi cucereşte viitorul” (Părintele Arsenie Papacioc). Tot ce contează e prezentul, aici e miza, aici e lucrarea şi timpul lui Dumnezeu. Rănile trecutului şi iluziile viitorului sunt capcane şi arme ale celui rău, prin care încearcă destabilizarea noastră, pierderea atenţiei. Să trăim prezentul! Nu într-un sens hedonist, ci bucurându-ne de toate darurile de sus, mulţumind şi binecuvântând. Să nu ratăm ocazia slujbelor săvârşite exclusiv în acest post: Canonul cel Mare, Sfânta Liturghie a Darurilor, Deniile…

Vă vom aştepta mereu aici, în consolidata biserică a Sfântului Dimitrie. Şi să nu uităm să iertăm. Aceasta vindecă trecutul şi pregăteşte liniştea de mai târziu.

Vă dorim să parcurgeţi Postul cu înţelepciune, pregustând treptat şi apoi gustând bucuria Învierii.

subsol

Târgul de Mărțișor organizat de Biserica Sfântul Dumitru-Poștă

         26.02.2017. Vremea însorită și aerul primăvăratic ne-au sprijinit cu generozitate în desfășurarea Târgului de Mărțișor organizat de Biserica Sfântul Dumitru-Poștă. După o săptămână de ateliere, la care au participat cu multă muncă și dăruire membri ai parohiei noastre, cărora le mulțumim pe această cale, au ieșit la lumină câteva zeci de mărțișoare delicate, minunat lucrate. Încă mai este timp pentru achiziționarea unuia dintre aceste frumoase suveniruri, lucrate exclusiv manual, până pe data de 1 martie! Banii obținuți din vânzarea mărțișoarelor vor fi direcționați către unul din cazurile sociale aflate în atenția Sectorului Social-Filantropic al parohiei.

img-20170227-wa0001img-20170227-wa0003img-20170227-wa0000img-20170227-wa0002img-20170226-wa0001

Vă mulțumim și vă așteptăm cu bucurie!

Al patrulea atelier de mărțișoare

Mult-așteptatul eveniment ce va avea loc duminică, 26.02.2017, la Biserica Sfântul Dumitru-Poștă, este foarte aproape. Vă așteptăm, cu mult drag, și sâmbătă la ora 10, în număr cât mai mare, indiferent de vârstă, pentru a confecționa împreună mici ornamente vestitoare ale sosirii primăverii, un anotimp al despovărării, al eliberării și al bucuriei sufletești.
Iată și câteva fotografii din cadrul celei de-a patra întâlniri de atelier de joi seara:

img-20170224-wa0001img-20170224-wa0006img-20170224-wa0000img-20170224-wa0003img-20170224-wa0009img-20170224-wa0011img-20170224-wa0002img-20170224-wa0015img-20170224-wa0044img-20170224-wa0012img-20170224-wa0019img-20170224-wa0031img-20170224-wa0021

 

 

 

 

Atelier de mărțișoare

1-martie-atelier

        Pentru că se apropie 1 Martie, primăvara și vremea mărțișoarelor, vrem să marcăm acest nou început în care totul renaște. Și cum putem face mai bine aceasta decât cu ajutorul celor două culori, roșu și alb, ce se vor îmbina armonios? Voluntarii de toate vârstele din parohia noastră sunt invitați sa contribuie de zor la realizarea celor mai frumoase mărțișoare ce vor fi oferite la vânzare în scopul împlinirii unei cauze nobile. Activitatea de atelier presupune confecționarea mărțișoarelor cu ajutorul materialelor ce au fost achiziționate de tinerii noștri. Atelierul se va desfășura începând de mâine, 20 februarie,  începând cu ora 18 în incinta bisericii noastre și se va desfășura pe parcursul întregii săptămâni. Târgul caritabil va avea loc duminică, 26 februarie.

Veniți alături de noi să vestim bucuroși sosirea primăverii și să bucurăm sufletele aflate în nevoie!

Al doilea atelier de mărțișoare

img-20170221-wa0007img-20170221-wa0011img-20170221-wa0012img-20170221-wa0014img-20170221-wa0010img-20170221-wa0020img-20170221-wa0008img-20170221-wa0024img-20170221-wa0021img-20170221-wa0016img-20170221-wa0022img-20170221-wa0027img-20170221-wa0034img-20170221-wa0033img-20170221-wa0032