1 septembrie – Începutul anului bisericesc

diac. Bogdan Bădiţă

rugaciune la inceput de an

Ziua de 1 septembrie are o semnificaţie deosebită pentru creştinii ortodocşi, fiind începutul anului nou bisericesc. Obiceiul calculării anului eclezial, numit şi Indiction, începând cu prima zi de toamnă vine din Antichitate.

După tradiţia moştenită din Vechiul Testament, 1 septembrie este ziua în care a început crearea lumii şi, în acelaşi timp, momentul în care Mântuitorul a început propovăduirea Evangheliei Sale.

Anul bisericesc se împarte în trei mari perioade liturgice: Octoihul, Triodul şi Penticostarul. Fiecare din acestea cuprinde un număr de săptămâni.

Perioada Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi a Fariseului (cu trei săptămâni înainte de începutul Postului Paştilor), până la Duminica Paştilor (total 10 săptămâni).

Perioada Penticostarului ţine de la Duminica Paştilor până la Duminica I după Rusalii sau a Tuturor Sfinţilor (total opt săptămâni).

Perioada Octoihului ţine tot restul anului, adică de la sfârşitul perioadei Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. Durata ei variază între 40-26 săptămâni, în funcţie de data Paştilor.

Pe tot parcursul anului bisericesc, cu cele trei mari perioade ale lui, credincioşii simt în mod concret şi intens că reiterează viaţa lui Hristos, că retrăiesc toate evenimentele vieţii Lui şi că se află neîntrerupt sub ploaia darurilor Sfântului Duh mijlocite prin rugăciunile Maicii Domnului şi ale tuturor sfinţilor, după cum spune Părintele Stăniloae.

Astfel, viaţa pământească a lui Hristos şi cea a sfinţilor nu este pentru Ortodoxie o temă de speculaţie teologic-istorică abstractă, ci este o experienţă vie, o anamneză retrăită a lucrărilor mântuitoare a lui Hristos, comunicată credincioşilor prin energiile Lui necreate. Și bine ar fi dacă prin această zi, am lăsa obiceiurile și patimile anului ce au trecut în urmă și, spovedindu-ne să începem o nouă viață în Hristos fiind mai râvnitori în lucrurile cele bune, mai harnici, mai pașnici și nu în ultimul rând mai dedicați bisericii mergând la fiecare Sfântă Liturghie și având zilnic un program de rugăciune. Nu pot să nu menționez că pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul. Datorită lui afirmăm astazi că suntem în anul 2014 “după Hristos“, deoarece el a propus numărarea anilor începând cu Întruparea Domnului. Astfel, el abandonează era lui Dioclețian, și acceptă anul 753 ca an al Întrupării Domnului și punctul de la care începe era creștină.

Al doilea mare merit care îi revine lui Dionisie cel Mic, se leagă de activitatea de traducere în latină și de colecționare a canoanelor bisericești, fixate la diferite sinoade sau concilii și care fuseseră redactate în limba greacă. Cuviosul Dionisie Exiguul a trecut la cele veșnice în Italia, la Vivarium, pe la 545-550.

 

Părțile Sfintei Liturghii

Partile Sfintei Liturghii

Pr. Mihai Gojgar

Sfânta Liturghie are trei părți: Proscomidia, Liturghia catehumenilor și Liturghia credincioșilor.

Proscomidia

Proscomidia se desfășoară în Sfântul Altar, în stânga, într-o firidă, unde se pregătesc Darurile de pâine și vin. De obicei, această rânduială are loc la prima oră a dimineții, preotul având mai mult timp la dispoziție pentru a desfășura acest ritual.

Liturghia catehumenilor

Liturghia catehumenilor este prima parte accesibilă tuturor credincioșilor. Începe o dată cu Binecuvântarea Mare („Binecuvântată este împărăția Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh….”), după ce s-a bătut toaca și a fost tras clopotul. La Biserica

Sf. Dumitru aceasta înseamnă aproximativ ora 9.30. Liturghia catehumenilor se încheie la puțin timp după citirea Sfintei Evanghelii, la cuvintele „Câți sunteți chemați, ieșiți. Cei chemați, ieșiți….”. Această parte a slujbei conține multe elemente didactice, citiri din Psalmi, din Epistolele și Faptele Sfinților Apostoli și, desigur, din Sfânta Evanghelie. Toți sunt pregătiți prin aceste lecturi pentru a doua parte a Liturghiei, când se vor preface Darurile de pâine și vin în chiar Trupul și Sângele Domnului.

Catehumenii
Catehumenii erau și sunt, chiar dacă sunt foarte puțini azi, cei care se pregăteau să primească botezul creștin. Această pregătire consta în ascultarea și aprofundarea principalelor puncte din credința creștină: Crezul, Cele 10 porunci, Fericirile, Sfintele Taine. Catehumenii participau la Sfânta Liturghie pânâ la cuvintele „Câți sunteți chemați, ieșiți. Cei chemați, ieșiți….”. Apoi, erau invitați afară, ca unii care nu sunt încă pregătiți să înțeleagă și să trăiască misterul Sfintei împărtășanii. Instituția catehumenatului era extrem de importantă și se desfășura cu multă atenție. Avem dovezi în sensul acesta din primele secole creștine, despre sistematizarea programului didactic și prelegerile susținute (de ex., Sf. Chiril al Ierusalimului). Catehumenii erau pregătiți de multe ori pe parcursul Postului Paștelui și apoi botezați în Sâmbăta lui Lazăr, Duminica Floriilor, ori în Săptămâna Pătimirilor Domnului, pentru a li se da șansa să participe la marele praznic al Învierii Domnului.
Opinez că astăzi este nevoie de o catehizare amplă a tuturor membrilor Bisericii, pentru a se ajunge la o cunoaștere măcar decentă a învățăturilor păstrate cu lacrimi și sânge de predecesorii noștri. De aceea, Biserica Sf. Dumitru organizează de aproape cinci ani Seri Catehetice în fiecare zi de luni (aveți în acest număr programul pe luna septembrie), cuvânt catehetic la toate evenimentele liturgice și ziar parohial. De asemenea, lansăm un sondaj de opinie, o consultare cu dvs., despre necesitatea, oportunitatea și modul în care ar putea fi organizată o Școală de Duminică pentru adulți. Așteptăm opiniile dvs., recomandările și sugestiile pe care le aveți, pe care le puteți lăsa, în scris, pe adresa mea de e-mail, afișată la intrarea în sfântul lăcaș, ori pe un bilet depus într-una din cutiile de donații din biserică.