Cât te costă?

          Formularul 2% este cea mai ușoară metodă de a ajuta la ctitorirea Bisericii Sfântul Dumitru. După ce îl completați de mână și îl semnați, acesta poate fi depus la pangarul bisericii.

Cum pot sponsoriza persoanele fizice salariate

Extras Cod Fiscal:

………………………………………….

ART. 79 – Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi.

(2) Obligația calculării, reținerii și plății sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent.”

In cazul in care sunteti angajat puteti completa declaratia 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Bifati punctul 2, inscrieti denumirea, CUI-ul si contul IBAN al entitatii non-profit pe care doriti sa o sustineti. Nu trebuie sa completati neaparat suma, aceea va fi calculata de catre ANAF. Daca totusi completati o suma iar aceasta suma va fi mai mica decat suma posibila de virat, se va vira doar suma completata de dvs. Daca suma completata este mai mare decat suma posibila de virat, se va vira maximul admis (calculat de ANAF).

Declaratia se depune personal de catre fiecare angajat in parte la ghiseul ANAF de care apartine, sau prin posta cu confirmare de primire. Termenul de depunere este 25 mai 2017 pentru veniturile din 2016.

Sponsorizările se pot face în bani sau bunuri.
Sponsorizarea presupune încheierea unui contract în două exemplare între sponsor și beneficiar, cu ștampilă și semnătură respectiv număr de înregistrare. Pentru ca acest contract să aibă valoare juridică trebuie să existe dovada oferirii/primirii sponsorizării.
Aceasta înseamnă:

  • chitanță sau ordin de plată în cazul sponsorizărilor în bani.
  • proces verbal de predare primire sau factură pe zero în cazul bunurilor.

Incepand cu 2016 s-au efectuat cateva modificari asupra Codului Fiscal.

Extras din Codul Fiscal pe 2016.

Art. 25 (4) i)

………………………………………………………………..

„i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

………………………………………………………………………….
Extras Norme la Codul Fiscal

 Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei
–––––––-
Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei
–––––––-
Total cheltuieli 860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:

Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avându-se în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei;

– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 5.010 lei.

Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de:

25.120 – 5.010 = 20.110 lei.

Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Evidența contabilă a sponsorizărilor

Sponsorizarea în bani sau în bunuri se va consemna în evidența contabilă a sponsorului și a beneficiarului sponsorizării, dacă prin lege aceștia au obligația organizării și conducerii contabilității proprii, pe baza documentelor care atestă efectuarea plății sau predarea respectiv primirea banilor.

În cazul bunurilor acestea se evaluează astfel:

-la prețul de vânzare al sponsorului, fără TVA, în cazul în care bunurile sunt produse de sponsor;

-la prețul de cumpărare de pe piață, fără TVA, în cazul în care sponsorul doar comercializează acele bunuri, fapt dovedit pe baza facturii fiscale de achiziționare;

-la valoarea în vamă a bunurilor primite ca sponsorizare din străinătate.

Sponsorul va efectua următoarele înregistrări contabile:

6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = …%

5121 ‐ Bancă (dacă se face prin virament)

5311 ‐ Casă (dacă se face plata numerar)

6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = 3XX (dacă sponsorizarea se face în produse)

Cum pot sponsoriza o PFA, PFI, II, profesii liberale

Extras Cod Fiscal 2016

…………………………………..

Art.68 (5)

”a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

………………………………………………………………………………………

(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.”

Sponsorizarea se face prin inscrierea denumirii, CUI-ului si a contului IBAN ONG-ului catre care doriti sa redirectionati cei 2% pe ultima pagina a declaratiei 200 pe care trebuie sa o depuneti pana pe 25 mai 2017 pentru anul 2016. Asadar PFA-urile nu redirectioneaza cei 2% pana la 31.12.2016 ci la data la care depun declaratia 200.

Din practica se remarca faptul ca banii catre ONG-uri nu se redirectioneaza de ANAF la data depunerii declaratiei ci cel mai devreme la data platii impozitului pe venit de catre contribuabil.