VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME

Ilie DORIN (articol apărut în nr. 109 al Revistei Dimitrios) În cartea sa, „Regina servitoare şi Regele căruia îi slujeşte”, Regina Elisabeta a Marii Britanii oferă cititorilor câteva mărturisiri profunde despre credinţa ei interioară. Hristos a avut un rol central în viaţa ei şi mărturiseşte că încrederea în Dumnezeu a fost crezul ce a călăuzit-o întotdeauna.(biblesociety.org.uk)…

ITO 2016 – IISUS HRISTOS, BUCURIA VIEŢII

Teodora ŢURLEA (articol apărut în nr. 109 al Revistei Dimitrios) Anul acesta, în perioada 1-4 septembrie, Bucureștiul, orașul bucuriei, a fost gazda Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din toată lumea, întâlnire ce a ajuns la a III-a ediție. Cu multă bucurie și dăruire, am avut ocazia să particip și la această ediție, să mă întâlnesc cu vechi…

MĂNĂSTIREA ANTIM ŞI UN PSALMIST SECULARIZAT

Daniel JORA (articol apărut în nr. 109 al Revistei Dimitrios) În calitate de mitropolit al Țării Românești, în urma unei descoperiri dumnezeiești, de ziua Sfintei Mucenițe Agata (5 februarie), Sfântul Antim începe zidirea mănăstirii cu hramul „Toți Sfinții”, a cărei construcție  a fost ridicată între anii 1713-1715. Locul pe care urma să fie ridicată biserica mănăstirii…

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SFÂNTULUI IERARH MARTIR ANTIM IVIREANUL

Monica DAMIAN (articol apărut în nr. 109 al Revistei Dimitrios) Sfinte Părinte Ierarhe Antim, după vrednicie ai fost rânduit păstor și învățător al turmei celei cuvântătoare și cu înțelepciune dumnezeiască revărsând râurile sfintelor tale cuvinte, viața ți-ai pus-o pentru păstoriții tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu – pe care roagă-L, Sfinte Părinte…

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ ASUPRA OMULUI MORT

Sfântul Ierarh ANTIM IVIREANUL Nu plângeţ, că n-au murit, ci doarme.” Aşa au zis Fiiul lui Dumnezeu, când au văzut moartă în pat pre fata lui Iair, mai marele Sinagogului. Şi aşa zic şi eu cătră înţelepţiia voastră, blagosloviţilor ascultători şi cătră dumneata (cutarele) şi cătră célialalte iubite rudenii, carii cu tânguiri şi cu lacrămi…