Formularul 230

Cei care în anul 2017 ați obținut venituri salariale și/sau venituri din pensii puteți opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”, completând formularul 230.

D230_XML_2016_070317 biserica pdf

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială aveți domiciliul, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau la pangarul bisericii până pe data de 25 mai 2018.

Persoanele fizice care au obținut venituri din activități independente (PFA, II, PFI) sau alte venituri pentru care au obligația completării declarației 200 pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”.

Companiile plătitoare de impozit de profit care doresc să sponsorizeze procesul de restaurare al Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă” vor beneficia de facilitatea scăderii sumei respective din impozitul pe profit datorat în limita a 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.