Reprezentativ

Formular 230

Persoanele fizice care au realizat venituri în anul 2019 pentru care datorează impozit pe venit și pentru care nu au obligația completării declarației unice pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 și până la 3,5%  din impozitul pe venit datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă” completând cele două formulare 230, care se găsesc la pangarul bisericii, pe site și  pe Facebook. Formularele se depun direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială aveți domiciliul, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau la pangarul bisericii până pe data de 25.05.2020.

D230_XML_2019 al doilea

 

230_OPANAF_147_2020.pdf

 

Reprezentativ

Seara catehetică: Vindecarea bolilor sufletești și trupești

84124394_1486420528191791_4076725520765550592_nPe 7 februarie, la seara catehetică, îl vom avea invitat pe Pr. Profesor Silviu Tudose, de la Facultatea de Teologie din București. Vom aborda subiecte ce țin de vindecarea bolilor sufletești si trupești prin slujbele Bisericii (dezlegări, molitve, rugăciuni speciale și exemple din practică).
Vă așteptăm, vineri, de la ora 19.30.

Reprezentativ

Rezultate selectie „Burse pentru elevi merituoși” 2019-2020

Elevii selectați pentru a primi burse  în cadrul Programului „Burse pentru elevi merituoși” sunt:

1. Goga Ioana-Valentina, elevă în clasa a VI-a, Școala Gimnazială Beuca (județul Teleorman);

2. Ganea Maria-Adriana, elevă în clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Năeni (județul Buzău);

3. Oprea Diana-Elena, elevă în clasa a VII-a, Școala Gimnazială Năeni (județul Buzău);

4. Apostol Denisa, elevă în clasa a VI-a, Școala Gimnazială Năeni (județul Buzău);

5. Popa Andreea-Georgiana, elevă în clasa a V-a, Școala Gimnazială Năeni (județul Buzău).

Reprezentativ

REGULAMENT cu privire la programul „Burse pentru elevi merituoși”, an școlar 2019-2020

TRICOU ASOCIATIA TADEU - logo mic1. ORGANIZATORUL

Organizatorul programului „Burse pentru elevi merituoși” este Asociația Umanitară Tadeu cu sediul în Str. Horbotei, nr. 1, bl.M1, sc.4, etaj 2, ap.69, Sector 3, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 93/27.09.2017,cod de înregistrare fiscală 38352241, având codul IBAN:RO29 BTRL  RONC RT 08017801, deschis la Banca Transilvania.

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea şi promovarea acestuia, organizarea procesului de înscriere, selecţia şi validarea beneficiarilor burselor șiacordarea burselorîn perioada noiembrie 2019- iunie 2020.

  1. MODUL DE CONSTITUIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Sursele de finanțare pentru bursele de performanță acordate de Asociația Umanitară Tadeu sunt:donații și sponsorizări.

  1. NUMĂRUL DE BURSE ACORDATE

Asociația Umanitară Tadeu acordă cinciburse de performanță, sub forma sprijinului financiar lunar. Cu fiecare bursier se va semna un contract în care se specifică drepturile și obligațiile părţilor.

  1. CUANTUMUL BURSEI

Cuantumul stabilit pentru bursa de performanță este de 300 lei lunar.

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pentru obținerea burselor de performanță oferite de Asociația Umanitară Tadeu pot candida elevii din clasele V-VIII, înscriși în cadrul unei unități de învățământ din mediul rural (județul Prahova, județul Buzău, județul Teleorman) și care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură sau prin premii obținute la concursuri sportive/artistice.

  1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Perioada de înscrieri: 23septembrie 2019 – 7 octombrie 2019.

Analizarea dosarelor depuse, selecția și afişarea listelor cu bursierii pe pagina Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”: 8 octombrie 2019

Perioada de acordare a bursei: noiembrie 2019– iunie 2020

  1. DOCUMENTE NECESARE APLICĂRII PENTRU BURSĂ:

a. formular de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;

b. copie a certificatului de nastere al copilului și a cărții de identitate de identitate (unde este cazul);

c. copii ale actelor de identitate ale părintilor/reprezentantului legal;

d. adeverință de elev de la unitatea școlară frecventată;

e. diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activități extrașcolare;

f. scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic;

  1. PROCEDURA DE APLICARE

Dosarele de înscriere se depun în format electronic pe adresa de email [email protected] sau prin poștă ori prin curier la adresa Strada Franceză nr. 1, sector 3, București.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru dosarele de înscriere care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru cele incomplete, ilizibile sau pierdute.

Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la numărul de telefon: 0745.355.112 în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 17.00.

  1. EVALUAREA ŞI VALIDAREA BENEFICIARILOR BURSELOR

Fiecare dosar de candidatură este analizat de o echipă formată din trei evaluatori desemnați de către Organizator.

În selecția aplicanților se va ține cont de numărul și calitatea rezultatelor obținute la concursurile, olimpiadele, activitățile extrașcolare.

Lista finală a beneficiarilor burselor de performanță va fi aprobată de către Președintele Asociației Umanitare Tadeu. Decizia finală nu se motivează.

  1. ANGAJAMENTE

Prin înscrierea în programul „Burse pentru elevi merituoși, participanţii confirmă luarea la cunoştintă a prevederilor prezentului regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Înscrierea în program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al beneficiarilor burselor de performanță acordul pentru a utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea beneficiarilor burselor de performanță.

  1. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între organizator şi participanţii în program, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul organizatorului.

Reprezentativ

Bătrânețe avant la lettre?

IMG_8151Pr. Paroh Dr. Mihai Gojgar
Mi-a fost mereu incomod să spun femeilor în vârstă, de la țară, bre sau tanti. Știu că așa sunt obișnuite, dar, fiind crescut în cutiile de chibrituri din București, îmi e mai greu să preiau formulele de mai sus. Femeia din fața mea era cu adevărat o tanti. Peste 80 de ani, cu un batic tern cu imprimeuri florale, un capot la fel de tern și cu reluarea unor obscure modele geometrice pe care le puteți regăsi în vestimentația majorității femeilor care își vând munca din grădină la piață, lipsite de fuchsia, magenta sau coral, scufundate în platitudinea unui amestec indecis și impersonal de gri, bleu-marin sau maro. Dar nu de culori vorbim aici sau măcar nu de rezultantele radiațiilor electromagnetice.
Bun, tanti Ioana e mică-mică, nu cred că are 1,55 m, un pachet de oase acoperite de o piele cerată zbârcită, care pășește cu grijă pe covor și se așează în fotoliul de lângă mine. Nu este prima oară când o spovedesc și împărtășesc, așa că discuțiile despre casa de la țară, boli sau recolte pot fi abordate abrupt. Cel mai mult îmi plac însă zicerile populare, extrasele de înțelepciune care concentrează un mod de a fi, de a gândi, o perspectivă străină mie și celor din generația mea, poate chiar orășenilor, în general. Și de fiecare dată, mi se întâmplă să învăț ceva de la ea. Și nu doar de la ea.
Acum vorbeam despre bătrânețe. Mai exact, ascultam și puneam întrebări. Din fericire, doar ea putea să o picteze în culorile cenușii ale capotului și să îmi spună ce e cel mai greu la bătrânețe. …Că nu mai vii cu nimic în curte. Și singurătatea. Singurătatea e tare grea.
Mi se pare că a reușit în câteva cuvinte simple să sintetizeze nu doar întreaga filosofie a bătrâneții, ci și a lumii moderne. Frustrarea inutilității, a neputinței de a acumula, de a agonisi, precum și durerea nefirească a solitudinii forțate, nedorita tăcere a absenței unui scâncet, a invitației la masă a partenerului de viață, a unui glas de fiu care să te întrebe de sănătate. Femeia din fața mea a trecut prin toate fazele vieții și înțelege că se apropie de apus. Privindu-i ochii ce călătoresc spre interior, îmi vin în minte chipuri mai fragede, dar la fel de triste.
În primele două decenii ale mileniului al III-lea, foarte mulți tineri se plâng de faptul că nu știu încotro să o ia, nu își descoperă vocația și se simt inutili. Agoniseala e o goană cotidiană, dar acumularea a fost înlocuită de risipire. Ne tulburăm cu disperare în fiecare zi, pentru ca, peste un număr de ani, în timp ce pășim pe drumul judecății, să auzim în urma noastră, lângă trupul înconjurat de flori, lacrimi și lumânări că în zadar se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura: când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde sunt împărații și săracii (Slujba înmormântării).
Corelat, lipsa banilor nu înseamnă foame, ci incapacitatea de a bifa plăcerile actualității, imposibilitatea de a fi în pas cu moda, de a rula cu sute de cai-putere și de a tezauriza tehnologii care ne duc în ipostaza de a nu mai fi în stare să descoperim frumusețea anotimpurilor, ci de a ne hrăni frugal din link-urile prietenilor virtuali. Pentru că, da!, totul e virtual. Cu excepția singurătății. Vorbim cumva de o bătrânețe avant la lettre?

Foto: Andreea Dobrescu

Reprezentativ

Portretul unui artist se conturează în Biserică (Nr. 180/2019)

Ana Consuela334Seria interviurilor cu oameni speciali din cadrul Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă” continuă, iar de data aceasta sunt mai mult decât încântată să descopăr un suflet cald, sensibil, discret. Trebuie să recunosc faptul că nu știu foarte multe despre Ana Consuela, dar aceasta a fost o oportunitate foarte bună pentru a remedia acest lucru. Ceea ce deja reușisem să observ la Ana este faptul că face parte din grupul de artiști ai bisericii, pictura fiind una dintre pasiunile sale cele mai mari, dar și latura pe care o studiază la facultate. De acest lucru mi-am dat seama văzând un grup de copii strâns în jurul ei după fiecare Sfântă Liturghie, la atelierul de pictură.
Dacă mă înșel, te rog să îmi spui. Ești o prezență relativ nouă la Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă”, nu? Care a fost prima zi în care ai călcat pragul bisericii?
Îmi aduc aminte cu drag faptul că venisem aici special pentru a cumpăra câteva produse din cadrul Târgului de vară ce se desfășura în anul 2017. Am aflat despre acest eveniment prin intermediul unui anunț de pe internet. Eram foarte entuziasmată pentru că exista un loc special, de unde aveam ocazia de a achiziționa produse cu specific tradițional românesc. Țin minte că intrasem în biserică pentru a mă închina în fața sfintelor icoane și pentru a analiza elementele decorative și picturile din interior, având în vedere faptul că studiez Arta Sacră la facultate. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut.
Care sunt motivele ce te-au determinat să rămâi la Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă”?
Mă oferisem să fiu voluntar pentru atelierul de pictură din cadrul primei ediții a evenimentului „Arte pentru carte” printr-un email trimis Asociației Umanitare Tadeu în noiembrie 2017. În cadrul acestui eveniment, am întâlnit-o pe Iuliana Chetrone care, mai apoi, mi-a propus să îi fiu alături la desfășurarea cursurilor de artă plastică ce aveau loc în biserică. Ulterior, puțin câte puțin, prin participarea la Sfintele Slujbe, prin ascultarea predicilor Părintelui Mihai Gojgar, prin implicare fizică, psihică și spirituală, am devenit apropiată de Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă”.
Din ce am reușit să observ, am văzut că tu studiezi pictura, nu? Spun asta pentru că știu că te implici în atelierele de pictură care sunt organizate, dar și în multe alte activități. Care este activitatea care a reușit să îți rămână în suflet și în ce îți place să te implici cel mai mult?
Într-adevăr, în prezent sunt studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, specializarea Artă Sacră- pictură. Aici, există o dezvoltare continuă și intensă, plină de încercări de multe soiuri. A fi un artist vizual, consacrat nu este un privilegiu și nici nu consider că ar trebui să fie. Portretul unui artist care se apropie cel mai mult de autenticitate este acela care îi oferă lui Dumnezeu tot actul său creator. Începând de la prima etapă a trudei, aceasta fiind rugăciunea, până la desăvârșirea operei de artă care se încheie tot prin rugăciune, este necesară o atenție desăvârșită asupra părții lăuntrice.
Momentele plăcute care ajung să îmi rămână întipărite în suflet sunt atunci când în cadrul atelierelor de pictură îi învăț pe copii să își creeze, prin amestecul cromatic, culoarea preferată. Copiii sunt fascinați de lucrurile simple, când povestim despre culori, mereu ajungem să filosofăm pe diverse teme.
Pe lângă participarea la ateliere, îmi place foarte mult să mă implic în confecționarea diverselor obiecte ce au fost expuse la mai multe târguri caritabile. Am un atașament special față de estetica tradiționalismului românesc, iar prin orice obiect pe care îl creez, de la cusut caiețele până la mărțișoare, pânze pictate și ilustrații în acuarelă, încerc să redau cât mai fidel identitatea românească.
Din timpul petrecut la Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă”, ce ai reușit să observi la credincioșii care îi calcă pragul?
Din ce am reușit să observ până acum este varietatea oamenilor. Sunt diferențe mai mari sau mai mici între credincioși, avem o diversitate bogată de vârstă, de concepte, de trăiri. Un lucru firesc, având în vedere că suntem oameni liberi cu experiențe de viață diferite.
Există ceva ce ai schimba sau ai dori să fie altfel?
Nu cred că există ceva ce aș schimba. Consider că sunt câteva caracteristici ce trebuiesc îmbunătățite precum autodisciplina, unitatea și comunicarea dintre noi. Cred că trebuie să lucrăm cu dedicație la câteva elemente-cheie, pentru ca apoi celelalte lucruri să vină de la sine.

Rubrică realizată de Ionelia OLTEANU

Foto: Laura Dobre