Continuă lucrările de consolidare la Biserica „Sfântul Dumitru”

„Însuţi, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înţelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta şi în orice zi Te vom chema; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilinţă şi cu stăruinţă ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorinţa noastră sfântă de a avea, spre slava Ta şi spre mântuirea noastră, biserica întărită şi înfrumuseţată…” (fragment din Rugăciunea pentru ducerea la bun-sfârșit a lucrărilor de la Biserica „Sfântul Dumitru”)

IMG_1505

IMG_1517

IMG_1550

IMG_1528

IMG_1560

IMG_1594

IMG_1598

IMG_1498

IMG_1566

IMG_1540
Foto: Laura Dobre

 

Ajută Biserica Sfântul Dumitru!

     Formularul 2% este cea mai ușoară metodă de a ajuta la ctitorirea Bisericii Sfântul Dumitru. După ce îl completați de mână și îl semnați, acesta poate fi depus la pangarul bisericii.
     Donaţiilor de 2% pentru persoanele fizice, le corespunde varianta de 3‰ pentru persoanele juridice, concretizată printr-un contract de sponsorizare.
Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esenţă, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.
În cazul unei sponsorizări constînd în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.
Conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.
În continuare, iată un exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor reprezentînd sponsorizarea:
Să presupunem că o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare în valoare de 300 RON cu „Parohia Sfantul Dumitru-Posta” la data de 30 decembrie 2014.
   La calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2015, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vînzarea mărfurilor: 100.000 RON
Venituri din prestări de servicii: 200 RON
Total cifră de afaceri: 100.200 RON
Cheltuieli privind mărfurile: 75.000 RON
Cheltuieli cu personalul: 2.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare: 9.000 RON (din care: 300 RON sponsorizare)
Total cheltuieli: 86.000 RON
      Calculul profitului impozabil pentru trimestrul III din 2014 se face după cum urmează:
Profitul impozabil = 100.200 – 86.000 + 1.500 = 14.500 RON. (este evidenţiat faptul că respectivele cheltuieli cu sponsorizarea nu se scad din totalul încasărilor, fiind cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil)
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = 14.500 x 16% = 2.320 RON.
Avîndu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 31, alin. (4) din Codul fiscal, se vor calcula limitele pînă la care se poate ridica valoarea cheltuielilior cu sponsorizarea, pentru a putea fi scăzute. Acestea sunt:
– 3‰ din cifra de afaceri reprezintă 300,60 RON;
– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 502,40 RON.
Cum limita mai mică este cea dintîi, rezultă că suma de scăzut din impozitul pe profit este 300 RON. Pentru trimestrul III 2015, impozitul pe profit datorat este deci de: 2.320 – 300 = 2.020 RON.
Surse:
LEGEA nr. 32 din 19 mai 1994 (actualizată) privind sponsorizarea
LEGEA nr. 571 din 22/12/2003 (actualizată) privind Codul fiscal
    Ne-am bucura să nu ezitaţi să prezentaţi şi cunoscuţilor dvs. posibilitatea de a direcţiona către biserica noastră. Vă mulţumim!
      Ataşat, găsiţi formularul 230 cu datele de identificare ale Bisericii Sfântul Dumitru din str. Franceză nr.1, sector 3, Bucureşti.

Citește în continuare „Ajută Biserica Sfântul Dumitru!”

2% – Ultimele zile în care puteți sprijini fără niciun cost Biserica Sf. Dumitru Poștă

Până pe 25 mai, puteți alege să redirecționați 2% din impozitul pe venit aferent anului 2014 către Biserica Sf. Dumitru Poștă. Hotărârea dumneavoastră de a ajuta face diferența pentru Biserica de peste 500 de ani din centrul vechi.

Biserica Sf. Dumitru Poștă desfăşoară campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit (corespunzător anului fiscal 2014) pentru colectarea de fonduri necesare continuării acţiunilor dedicate comunității și acțiunilor de consolidare a Bisericii.

Cum redirecționați 2% din impozitul pe venit?

Pasul 1. Completați Formularul 230 (dacă în 2014 ați avut venituri numai din salarii) sau Formularul 200 (dacă în 2014 ați realizat şi alte venituri – din salarii sau activităţi independente sau numai din activităţi independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii etc.).

Pasul 2. Trimiteți formularul la Administraţia Financiară de care aparţineți până la 25 mai 2015: formularul se poate depune direct sau se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire).

Precizări:

1. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie privată şi nu vă costă nimic. În cazul în care nu redirecţionați aceşti 2%, banii rămân statului.

2. Adresele Administraţiilor respective se pot verifica pe site-ul ANAF.

3. Sumele individuale nu sunt mari, însă cumulate pot însemna foarte mult pentru sprijinirea activităților Bisericii Sf. Dumitru Poștă.

4. Data limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2015.

Pentru mai multe informații și un model al Formularului 230 vizitați  http://sfantuldumitruposta.ro/cum-poti-ajuta/

 

Mult din putin

Biserica Sfantul Dumitru Posta este un loc viu, plin de energie si de frumusete.

Cladirea este doar o mica parte a ceea ce intelegem prin cuvantul Biserica, insa este una din partile foarte importante. In prezent, cladirea bisericii Sfantul Dumitru Posta are mare nevoie de restructurare. Peretii sunt subrezi, tencuiala cade, pictura are inca cicatricile cutremurelor din trecut si a timpului care se scurge si intregul monument istoric cu toate capodoperele sale se afla in vreme de nevoie.

Va invitam sa ne rugam impreuna, in fiecare luni, miercuri, vineri, sambata si duminica, la Biserica Sfantul Dumitru Posta, pentru cele ale noastre si pentru restaurarea acestui minunat monument istoric. Rugaciunea pentru restaurarea bisericii ne uneste pe toti intr-un cuget si ne face sa speram ca ceea ce pare imposibil poate deveni posibil.

De asemenea, va invitam sa fiti alaturi de noi in eforturile de rectitorire si sa fim impreuna „eroi intru Hristos!”, cum bine ne indeamna Parintele Arsenie Papacioc: Aşa să fie un tânăr: un mare erou pentru Hristos”.

Dumnezeu sa ne ajute!