Formularul 230

Cei care în anul 2017 ați obținut venituri salariale și/sau venituri din pensii puteți opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”, completând formularul 230. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială aveți domiciliul, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare…