Lucrări intense

Montarea cuzineţilor de la baza tiranţilor, pregătirile pentru turnarea centurii de beton şi forajele orizontale pentru izolaţia de tip freezteq sunt lucrările care se execută la fundaţia bisericii. Freezteq este un sistem unic şi foarte eficace de combatere a igrasiei , omologat în Marea Britanie. Sistemul se bazează pe efectul obţinut în urma reacţiilor fizico-chimice de hidrofobizare…